Βιωματικό Σεμινάριο Διαχείρισης Κρίσεων

   

   Category: Νέα

 

Bιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Διαχείριση κρίσεων και επειγουσών καταστάσεων -Covid19» διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, από τον Ψυχολόγο κ. Αλέξανδρο Κυριαζή και την Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κα. Μαριλένα Αδάμ. Στόχος του σεμιναρίου, στο οποίο κλήθηκαν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ήταν η ενημέρωση και επιμόρφωση τους για τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, η εκμάθηση τεχνικών αντιμετώπισης πανδημικών κρίσεων, καθώς και η ανταλλαγή βιωμάτων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες των 20 ατόμων με σκοπό την πιο εύρυθμη ροή του σεμιναρίου και την αποφυγή συγχρωτισμού, σύμφωνα τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Το σεμινάριο περιλάμβανε ορισμούς και επεξήγηση της θεωρίας των επικρατούντων όρων εν μέσω πανδημικής κρίσης, με παράλληλη συζήτηση γύρω από τους αναφερόμενους όρους και αντιστοίχησή τους με καθημερινά βιώματα, παράθεση προσωπικών βιωμάτων και απόψεων, με σκοπό την εκτόνωση και αποσυμφόρηση έντονων συναισθημάτων, παραδείγματα και τεχνικές αντιμετώπισης των επειγουσών καταστάσεων και τέλος, ανάληψη ρόλων σε μικρής διάρκειας σενάρια θεατρικού τύπου, δηλαδή βιωματικών ασκήσεων, με στόχο την άμεση υποστήριξη και παρέμβαση σε προσομοιωμένο πραγματικό χρόνο.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις ψυχολογικές συνέπειες που επιφέρει η κατάσταση της καραντίνας και της απομόνωσης και να μοιραστούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη σφαίρα της ψυχικής υγείας. Η πλειοψηφία των παρακολουθούντων δήλωσε με την περάτωση του σεμιναρίου ότι ενημερώθηκε επαρκώς όσον αφορά την παρούσα παγκόσμια κρίση και ότι έλαβε την απαραίτητη ψυχοεκπαίδευση ώστε να θωρακιστεί καταλλήλως.