Στρατηγική συνεργασία ΚΑΑ Attica & ΙΕΚ ΣΒΙΕ

   

   Category: Νέα

Το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Attica, η μεγαλύτερη εξειδικευμένη δομή αποκατάστασης της χώρας & το ΙΕΚ ΣΒΙΕ, η Σχολή που καθιέρωσε τα Επαγγέλματα Υγείας στην Ελλάδα, ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας την κλινική εκπαίδευση των σπουδαστών Υγείας.

Η σύμπραξη των δύο φορέων σηματοδοτεί την έμφαση στο κλινικό σκέλος της εκπαίδευσης των σπουδαστών και στην προοπτική τους για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι σπουδαστές των τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας του ΙΕΚ ΣΒΙΕ, αποκτούν πρόσβαση στις state-of-the-art εγκαταστάσεις του Attica, όπου δύνανται να πραγματοποιήσουν τόσο την κλινική τους εκπαίδευση όσο και την πρακτική τους άσκηση στο πεδίο της αποκατάστασης ασθενών με ειδικές παθήσεις. Επιπλέον, αποκτούν προβάδισμα στη στελέχωση των τμημάτων του Κέντρου, το οποίο προσβλέπει στην πρόσληψη άρτια καταρτισμένων επαγγελματιών.

Και τα οφέλη δεν σταματούν εδώ. Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΣΒΙΕ θα παίρνουν μέρος σε συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνει τακτικά το ΚΑΑ Attica, προκειμένου να ενημερώνονται από επαγγελματίες διεθνούς κύρους για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αποθεραπεία και στην αποκατάσταση, ενώ οι δύο φορείς σχεδιάζουν και την από κοινού υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε αντικείμενα αιχμής.