Εσωτερική Νοσηλεία

Η διαμονή στο Attica  Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης αφορά αποκλειστικά σε δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια, διανεμημένα σε οκτώ Πτέρυγες Νοσηλείας, σε σύνολο 300 κλινών. 

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενες κλίνες, τηλεόραση, ψυγείο, αυτόνομο λουτρό ΑΜΕΑ, κλιματισμό, κλήση αδελφής και Wi-Fi.

 

Δικαιολογητικά Εισαγωγής Κλειστής Νοσηλείας: 

  •  Αστυνομική Ταυτότητα 
  • ΑΦΜ & ΔΟΥ 
  •  Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 
  •  Εξιτήριο Κλινικής Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος
  • Ιατρικό Ενημερωτικό Σημείωμα του Θεράποντος Ιατρού
  • Ηλεκτρονική Ιατρική Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, συνυπογεγραμμένη από τον Διευθυντή Κλινικής του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος
  • Έγκριση Ηλεκτρονικής Γνωμάτευσης από τον ΕΟΠΥΥ (αφορά σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ).

 

 Χρήσιμες Συμβουλές για Νοσηλεία 

Κατά την εισαγωγή, ο ασθενής μπορεί να έχει μαζί του ρουχισμό και υποδήματα, είδη προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, καθώς και την απαιτούμενη ένδυση για τη διενέργεια θεραπειών. Πιο συγκεκριμένα, για συμμετοχή σε πρόγραμμα υδροθεραπείας, χρειάζονται μαγιό, σκουφάκι, αντιολισθητικές σαγιονάρες και ωτοασπίδες. Τέλος, για το Τμήμα Υδροθεραπείας απαραίτητη είναι και η προσκόμιση ειδικών βεβαιώσεων από Καρδιολόγο και Δερματολόγο, ενώ ειδικότερα για τις κυρίες απαιτείται βεβαίωση και από Γυναικολόγο. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατοχή τιμαλφών, χρηματικών ποσών, καθώς και ηλεκτρικών συσκευών αξίας (π.χ. laptop). Η χρήση κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να γίνεται με σύνεση, ώστε να μην ενοχλούνται οι άλλοι ασθενείς. 

 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

 Το Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης  αναγνωρίζει και προστατεύει τα δικαιώματα των ασθενών, με την πεποίθηση ότι η διασφάλιση αυτών αποτελεί και τον πλέον αξιόπιστο δείκτη αξιολόγησης των προσφερόμενων Ιατρικών και Νοσηλευτικών υπηρεσιών. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Τομέα της Υγείας, όπως αυτά διατυπώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το Νόμο Ν.2071/ΦΕΚ 123/92 τ.α /άρθρο 47 του 1992 «Περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών», ο οποίος και τέθηκε σε εφαρμογή το 2006, αλλά και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), σχετίζονται με βασικές ανθρώπινες αξίες που συνοπτικά αφορούν στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη ζωή, στο δικαίωμα στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα και ασφάλεια, στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της αξιοπρεπούς μεταχείρισης στη παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και στο δικαίωμα προστασίας της υγείας με κατάλληλα μέτρα πρόληψης ασθενειών και φροντίδας υγείας.

Παράλληλα, το Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης εφαρμόζει τον Νόμο 3304/2005, της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι εργαζόμενοι δεν πραγματοποιούν καμία διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία, ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, τις θεραπείες, ή κατά τη συμμετοχή σε προγράμματα της, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διάφορες υπηρεσίες και δραστηριότητες, ή στην εργασία, είτε βάσει του φύλου στα προγράμματα υγείας της και τις δραστηριότητες.