Ειδικά Τμήματα – Ιατρεία

Ειδικό Ιατρείο Κατά Πλάκας Σκλήρυνσης & Νόσου Parkinson, με έμφαση σε:
• Κινητικό Έλλειμμα (Μελέτη & εφαρμογή ειδικών λειτουργικών ορθωτικών ναρθηκών, όπως walkabout, klenzak, μηροκνημικό και μηροκνημοποδικό)
• Δυστονία / Σπαστικότητα
• Νευρογενείς Διαταραχές Ούρησης & Εντέρου

Ειδικό Ιατρείο Αντιμετώπισης Σπαστικότητας & Πόνου:
• Φαρμακευτική αγωγή
• Εγχύσεις Βοτουλινικής Τοξίνης – Botox
• Αντλία Μπακλοφαίνης
• Ιατρικός Βελονισμός

Εργαστήριο Ηλεκτρομυογραφίας

Ειδικό Ιατρείο Αντιμετώπισης Νευρογενούς Κύστης

Εξωτερικά Ιατρεία Φυσιατρικής Εκτίμησης: η λειτουργία του συνδέεται με την αξιολόγηση του ασθενή από Ιατρό Αποκατάστασης (Φυσίατρο) και τον καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης ανάλογα με την πάθηση, την ηλικία, τις συνοδές παθήσεις στο τμήμα υποδοχής (Ανοιχτής ή Κλειστής Νοσηλείας).

Τμήμα Επανεκπαίδευσης Ισορροπίας & Βάδισης