Μονάδα Διαταραχών Μυϊκού Τόνου – Μονάδα Αντιμετώπισης της Σπαστικότητας και της Δυστονίας

Θεραπείες αντιμετώπισης:

 

– Ειδική φαρμακευτική αντισπαστική αγωγή per os (δια στόματος)

– Αντιμετώπιση της περιοχικής σπαστικότητας με έγχυση βουτιλινικής τοξίνης (BOTOX , DYSPORT)

– Αντιμετώπιση της γενικευμένης σπαστικότητας με εμφύτευση αντλίας Μπακλοφαίνης μετά την διενέργεια bolus screening test

– Αντιμετώπιση Σπαστικού Ραιβόκρανου (έγχυση αλλαντοτοξίνης σε επιλεγμένους μύες – εφαρμογή ειδικού νάρθηκα αυχένα – θεραπεία με bio-feed-back)