Μονάδα Εκμάθησης Αυτόνομης Διαβίωσης

Ειδικός χώρος εξοπλισμένος με συστήματα υποβοήθησης της λειτουργικότητας σε κάθε πτυχή της διαβίωσης, με δυνατότητα καταγραφής των αναγκών του κάθε
ασθενή και την εκπαίδευση του ίδιου και των φροντιστών του ώστε να τους παρέχεται το μέγιστο της αυτονομίας τους.

Η λογική ύπαρξης ενός τέτοιου ειδικού χώρου, προέρχεται από τη σύγχρονη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η χρήση της υψηλής τεχνολογίας και η τροποποίηση των εργαλείων δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και του περιβάλλοντος χώρου, επιτρέπουν ακόμα και στα άτομα με μεγάλη αναπηρία να διαβιώσουν μέσα στην κοινωνία, είτε εντελώς αυτοεξυπηρετούμενα είτε με τη μικρότερη δυνατή βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον.

Η αυτοφροντίδα (self care) περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπως ντύσιμο, φαγητό, πλύσιμο, χτένισμα, χρήση της τουαλέτας, μεταφορά και μετακίνηση μέσα στους χώρους του σπιτιού, κ.λ.π. Ακόμα, η έννοια της αυτοφροντίδας εμπεριέχει τη γνώση του εαυτού, της πάθησης και της γενικής κατάστασης, καθώς και τη λήψη κατάλληλων προσωπικών μέτρων για συντήρηση, διατήρηση και ευόδωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας του ατόμου.

Άλλες σημαντικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής είναι αυτές που περιγράφονται ως βασικές δραστηριότητες διαχείρισης καθημερινής ζωής με χρήση ειδικού εξοπλισμού (instrumental activities). Αυτές περιλαμβάνουν την προετοιμασία του φαγητού, τη χρήση πλυντηρίων, το σιγύρισμα του σπιτιού, την προμήθεια τροφίμων και προσωπικών αντικειμένων, την ικανότητα χρήσης τηλεφώνου, τη λήψη φαρμάκων, τη χρήση μέσων μεταφοράς και την ικανότητα οικονομικής διαχείρισης.

-Η διαβίωση, με αλλαγές στην προσβασιμότητα του περιβάλλοντος και με την χρήση εργαλείων υποστήριξης των λειτουργιών του ατόμου, συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργικότητας και στην ικανότητα διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο της φυσικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής κατάστασης του ατόμου, ώστε η αναπηρία να μην αποτελεί εμπόδιο στην αυτόνομη και ισότιμη συμμετοχή του στην κοινωνία