Μονάδα Θεραπευτικής Εμψύχωσης & Τρόπου Ζωής

Στο τμήμα αυτό θεραπευτικής εμψύχωσης συντελείται η ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής λειτουργίας του ατόμου μέσω της δημιουργικής απασχόλησης.

Αναπτύσσεται το πεδίο της λειτουργικής συμπεριφοράς (functional behaviour), στοιχείο απαραίτητο για την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και του ολοκληρωμένου τρόπου ζωής.

Παρέχονται υπηρεσίες προσαρμοσμένης σωματικής άσκησης (για ανάπτυξη της δύναμης, του συντονισμοού και της αντοχής), διανοητικής εγρήγορσης, δημιουργικότητας και διασκέδασης, αναπτύσσοντας προσαρμογές και αντισταθμιστικές στρατηγικές.

Παρέχονται κοινωνικές δραστηριότητες οι οποίες βελτιώνουν τη σωματική, γνωσιακή, κοινωνική και συναισθηματική υγεία, μειώνοντας την ανάγκη για ιατρικές υπηρεσίες.

 

Αναπτύσσονται και εφαρμόζονται θεραπευτικές παρεμβάσεις που συνάδουν με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου.

H προσαρμοσμένη άθληση μπορεί να είναι αναψυχής, θεραπευτικής δράσης ή αγωνιστική.