Τμήμα Γνωστικής Αποκατάστασης

Οι γνωστικές λειτουργίες αποτελούν τις γνωστικές ικανότητες που χρειαζόμαστε προκειμένου να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εργασία, από την πιο απλή έως την πλέον περίπλοκη. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αντίληψη, η προσοχή, ο λόγος, η μνήμη και οι εκτελεστικές λειτουργίες.  

Ύστερα από εγκεφαλικές βλάβες (πχ. εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, όγκος εγκεφάλου, εγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλικό ανεύρυσμα κτλ.) και σε νευρολογικές παθήσεις (πχ. πολλαπλή σκλήρυνση, επιληψία, νόσος του Parkinson, άνοια κτλ.) εντοπίζονται πολύ συχνά γνωστικά ελλείματα, τα οποία κυμαίνονται από ήπια μέχρι και πολύ σοβαρά. Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της έκβασης της πορείας της αποκατάστασης και της ποιότητας της ζωής των ασθενών.

Στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Attica λειτουργεί το Τμήμα Γνωστικής Αποκατάστασης στελεχωμένο από έμπειρους νευροψυχολόγους και κλινικούς ψυχολόγους. Στόχος του Τμήματος είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών ασθενών του Κέντρου, καθώς και ο σχεδιασμός της αποκατάστασης τους.

Κατά την εισαγωγή των ασθενών στο Κέντρο πραγματοποιείται αρχική γνωστική αξιολόγηση με τη χρήση των πλέον ενδεδειγμένων ψυχομετρικών εργαλείων, από τα αποτελέσματα των οποίων κρίνεται η ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών, καθώς και ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου εντατικού προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης.

Στη διάθεση του Τμήματος βρίσκεται πληθώρα ψυχομετρικών εργαλείων και υλικού ασκήσεων και δοκιμασιών για την αξιολόγηση και ενίσχυση των γνωστικών ελλειμμάτων των ασθενών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται υλικό που εξασκεί την προσοχή, τη μνήμη, την οπτικοχωρική αντίληψη, το λόγο και τις εκτελεστικές λειτουργίες. Τέλος, το Τμήμα διαθέτει το πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης REHACOM, το οποίο αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών ελλειμάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

REHACOM: Αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών (ελλείμματα μνήμης, προσανατολισμού, γλώσσας, αντίληψης, σκέψης, προσοχής και εκμάθησης) και μαθησιακών διαταραχών με χρήση υπολογιστή.