Τμήμα Γνωστικής Αποκατάστασης

Οι γνωστικές λειτουργίες αποτελούν τις γνωστικές ικανότητες που χρειαζόμαστε προκειμένου να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εργασία, από την πιο απλή έως την πλέον περίπλοκη. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αντίληψη, η προσοχή, ο λόγος, η μνήμη και οι εκτελεστικές λειτουργίες.  

Ύστερα από εγκεφαλικές βλάβες (π.χ. Eγκεφαλικό Eπεισόδιο, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Όγκος Εγκεφάλου, Εγκεφαλική Αιμορραγία, Εγκεφαλικό Ανεύρυσμα κ.α.) και σε νευρολογικές παθήσεις (π.χ. Πολλαπλή Σκλήρυνση, Επιληψία, Νόσος του Parkinson, Άνοια κ.α.) εντοπίζονται πολύ συχνά γνωστικά ελλείμματα, τα οποία κυμαίνονται από ήπια μέχρι και πολύ σοβαρά. Η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της έκβασης της πορείας της αποκατάστασης και της ποιότητας της ζωής των ασθενών.

Στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης λειτουργεί το Τμήμα Γνωστικής Αποκατάστασης στελεχωμένο από έμπειρους Νευροψυχολόγους και Κλινικούς Ψυχολόγους. Στόχος του Τμήματος είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών ασθενών, καθώς και ο σχεδιασμός της αποκατάστασης τους.

Κατά την εισαγωγή των ασθενών στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης πραγματοποιείται αρχική γνωστική αξιολόγηση με τη χρήση των πλέον ενδεδειγμένων ψυχομετρικών εργαλείων, από τα αποτελέσματα των οποίων κρίνεται η ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών, καθώς και ο σχεδιασμός του εξατομικευμένου εντατικού προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης.

Στη διάθεση του Τμήματος βρίσκεται πληθώρα ψυχομετρικών εργαλείων και υλικού ασκήσεων και δοκιμασιών για την αξιολόγηση και ενίσχυση των γνωστικών ελλειμμάτων των ασθενών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται υλικό που εξασκεί την προσοχή, τη μνήμη, την οπτικοχωρική αντίληψη, το λόγο και τις εκτελεστικές λειτουργίες. Τέλος, το Τμήμα διαθέτει το πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης REHACOM, το οποίο αποτελεί το μόνο παγκοσμίως ολοκληρωμένο σύστημα αποκατάστασης γνωστικών ελλειμάτων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.