Νευρολογικές Παθήσεις

 

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)
• Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ)
• Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού (ΚΝΜ)
• Εγκεφαλική Παράλυση
• Νόσος Parkinson και λοιπές Εξωπυραμιδικές Νόσοι
Σκλήρυνση κατά Πλάκας και λοιπές Απομυελινωτικές Νόσοι
• Πολυνευροπάθειες και άλλες βλάβες Περιφερικού Νευρικού Συστήματος
• Πλάγια Αμυατροφική Νόσος
• Όγκοι Νευρικού Συστήματος