Νευρολογικές Παθήσεις

Η Αποκατάσταση Νευρολογικών Παθήσεων απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από νευρολογικό νόσημα του Κεντρικού ή και του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, το οποίο έχει επηρεάσει τις λειτουργίες των συστημάτων του οργανισμού, με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικές υπολειμματικές βλάβες όπως :

• Καρδιαγγειακή και αναπνευστική δυσλειτουργία
• Γνωσιακά προβλήματα
• Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
• Διαταραχή κατάποσης και θρέψης
• Προβλήματα ισορροπίας κορμού και συντονισμού κινήσεων
• Κινητικά προβλήματα με επίδραση στην λειτουργικότητα των άνω άκρων και στην βάδιση
• Διαταραχή του Μυικού τόνου με εκδήλωση Σπαστικότητας ή Δυστονίας
• Δυσλειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
• Νευρογενή δυσλειτουργία Ουροδόχου Κύστεως και Εντέρου
• Νευροπαθητικό πόνο.

Η βλάβη στην δομή του Εγκεφάλου και του Νωτιαίου Μυελού και η διαταραχή του Περιφερικού Νευρικού συστήματος, παθολογικής ή τραυματικής αιτιολογίας, οδηγεί σε περιορισμό της λειτουργικότητας του πάσχοντος ατόμου και σε δυσκολία να εκτελέσει δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, να είναι ανεξάρτητο και ενταγμένο στο κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος της Αποκατάστασης είναι να παρέμβει ολιστικά και ειδικότερα στις εξής συνιστώσες:

• Πρόληψη των επιπλοκών (συγκάμψεις, θρομβοφλεβίτιδα, μυικές ατροφίες, κατακλίσεις κ.α.)
• Αντιμετώπιση των διαταραχών συνοσηρότητας (Σακχαρώδης Διαβήτης, Υπέρταση, καρδιο-αναπνευστικά προβλήματα κ.α.)
• Ευοδωτική παρέμβαση στην διαδικασία καθοδηγούμενης νευρολογικής ανάρρωσης μέσω των μηχανισμών της Νευρο-πλαστικότητας
• Παρέμβαση στη νέα παθοφυσιολογία των συστημάτων του οργανισμού που δυσλειτουργούν
• Σταθεροποίηση του ατόμου σε νέα «Φυσιολογία»
• Ανάπτυξη των υπαρχουσών δυνατοτήτων του οργανισμού
• Υποκατάσταση των χαμένων λειτουργιών, με τροποποίηση της συμπεριφοράς ή με την χρήση τροποποιημένων υποστηρικτικών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας και την προσαρμογή του περιβάλλοντος
• Επανεκπαίδευση στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
• Λειτουργική ψυχική και σωματική αυτονομία
• Επανένταξη κοινωνική και επαγγελματική.

Οι κύριες κατηγορίες νευρολογικών νοσημάτων που αντιμετωπίζονται από την Αποκατάσταση είναι:

• Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
• Κρανιοεγκεφαλική κάκωση με υπολειμματικές βλάβες
• Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου με υπολειμματικές βλάβες
Πολλαπλή Σκλήρυνση με Εγκεφαλική ή και Νωτιαία εντόπιση
• Κάκωση Νωτιαίου Μυελού ( Τετραπληγία-Παραπληγία)
• Βλάβη Νωτιαίου Μυελού παθολογικής αιτιολογίας
• Πολυνευροπάθεια της Μ.Ε.Θ.-ΜΑΦ και σύνδρομο μετά την ΜΕΘ
• Μυοπάθεια διαφόρου αιτιολογίας
• Ιππουριδική συνδρομή
• Βλάβη του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος όπως πολυριζονευροπάθειες, Gullaine Barre κ.α.)
• Νόσος Parkinson
• Σπάνια Νευρολογικά Νοσήματα (Συγγενής Σπαστική Παραπληγία, Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση, Ατροφία πολλαπλών συστημάτων κ.α.)
• Εγκεφαλική παράλυση.