Νευρολογικές Παθήσεις

Η Αποκατάσταση Νευρολογικών παθήσεων απευθύνεται σε ασθενείς που πάσχουν από Νευρολογικό νόσημα του Κεντρικού ή και του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος , το οποίο έχει επηρεάσει τις λειτουργίες των συστημάτων του οργανισμού , με αποτέλεσμα να έχουν σημαντικές υπολειμματικές βλάβες όπως :

• Καρδιαγγειακή και αναπνευστική δυσλειτουργία
• Γνωσιακά προβλήματα
• Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
• Διαταραχή κατάποσης και θρέψης
• Προβλήματα ισορροπίας κορμού και συντονισμού κινήσεων
• Κινητικά προβλήματα με επίδραση στην λειτουργικότητα των άνω άκρων και στην βάδιση
• Διαταραχή του Μυικού τόνου με εκδήλωση Σπαστικότητας ή Δυστονίας
• Δυσλειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος
• Νευρογενή δυσλειτουργία Ουροδόχου Κύστεως και Εντέρου
• Νευροπαθητικό πόνο

Η βλάβη στην δομή του Eγκεφάλου και του Νωτιαίου Μυελού και η διαταραχή του Περιφερικού Νευρικού συστήματος , παθολογικής ή τραυματικής αιτιολογίας , οδηγεί σε περιορισμό της λειτουργικότητας του πάσχοντος ατόμου και σε δυσκολία να εκτελέσει δραστηριότητες της καθημερινής ζωής , να είναι ανεξάρτητο και ενταγμένο στο κοινωνικό περιβάλλον.

Στόχος της Αποκατάστασης είναι να παρέμβει ολιστικά και ειδικότερα στις εξής συνιστώσες:

• Πρόληψη των επιπλοκών ( συγκάμψεις , θρομβοφλεβίτιδα , μυικές ατροφίες , κατακλίσεις κ.α)
• Αντιμετώπιση των διαταραχών συνοσηρότητας ( σακχαρώδης διαβήτης , υπέρταση , καρδιο-αναπνευστικά προβλήματα κ.α.)
• Ευοδωτική παρέμβαση στην διαδικασία καθοδηγούμενης νευρολογικής ανάρρωσης μέσω των μηχανισμών της Νευρο-πλαστικότητας
• Παρέμβαση στη νέα παθοφυσιολογία των συστημάτων του οργανισμού που δυσλειτουργούν
• Σταθεροποίηση του ατόμου σε νέα «Φυσιολογία»
• Ανάπτυξη των υπαρχουσών δυνατοτήτων του οργανισμού.
• Υποκατάσταση των χαμένων λειτουργιών , με τροποποίηση της συμπεριφοράς ή με την χρήση τροποποιημένων υποστηρικτικών μέσων σύγχρονης τεχνολογίας και την προσαρμογή του περιβάλλοντος.
• Επανεκπαίδευση στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
• Λειτουργική ψυχική και σωματική αυτονομία
• Επανένταξη κοινωνική και επαγγελματική

Οι κύριες κατηγορίες νευρολογικών νοσημάτων που αντιμετωπίζονται από τηνΑποκατάσταση είναι:

• Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
• Κρανιοεγκεφαλική κάκωση με υπολειμματικές βλάβες
• Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφάλου με υπολειμματικές βλάβες
Πολλαπλή Σκλήρυνση με Εγκεφαλική ή και Νωτιαία εντόπιση
• Κάκωση Νωτιαίου Μυελού ( Τετραπληγία-Παραπληγία)
• Βλάβη Νωτιαίου Μυελού παθολογικής αιτιολογίας
• Πολυνευροπάθεια της Μ.Ε.Θ.-ΜΑΦ και σύνδρομο μετά την ΜΕΘ
• Μυοπάθεια διαφόρου αιτιολογίας
• Ιππουριδική συνδρομή
• Βλάβη του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος όπως πολυριζονευροπάθειες , Gillain Barre κα)
• Πάρκινσον
• Σπάνια Νευρολογικά Νοσήματα (Συγγενής Σπαστική παραπληγία , Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυση , Ατροφία πολλαπλών συστημάτων κα.)
• Εγκεφαλική παράλυση