Εργοθεραπεία

 

Ως εργοθεραπεία ορίζεται η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τους ανθρώπους να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτούς, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξεία που πιθανό να αντιμετωπίζουν. Η εφαρμογή της επιστήμης της εργοθεραπείας βασίζεται στην πεποίθηση ότι, τα έργα είναι σκόπιμες δραστηριότητες, που έχουν επιλεγεί για τη θεραπευτική τους αξία. Οι Εργοθεραπευτές τα χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τον ασθενή να αποκτήσει ικανότητες που δεν είχε στο παρελθόν, που έχουν χαθεί ή μειωθεί, ώστε να επανακτήσει τη λειτουργικότητά του, σε επίπεδο εργασίας, ψυχαγωγίας, αυτοφροντίδας και κοινωνικής ζωής. Η επιστήμη της εργοθεραπείας αντλεί δεδομένα και γνώσεις από την Ιατρική, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Ανθρωπολογία, καθώς και άλλες ειδικότητες.

 

Οι Εργοθεραπευτές προβαίνουν προσεκτική ανάλυση των φυσικών, περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών, πνευματικών, ψυχικών, πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων για τον εντοπισμό των εμποδίων στην εκτέλεση έργου.

 

Οι κύριοι τομείς παρέμβασης της εργοθεραπείας είναι οι εξής:

• Η εκπαίδευση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ)
• Η Αδρή Κινητικότητα
• Η Λεπτή Κινητικότητα
• Η Αισθητικότητα
• Ο Γνωστικός Τομέας
• Ο Γραφοκινητικός Τομέας.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

 

Στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο Τμήμα Εργοθεραπείας, το οποίο αποτελείται από:

• Χώρο δραστηριοτήτων (αξιολόγηση, επανεκπαίδευση του άνω άκρου με τη χρήση διαδραστικών συστημάτων και ειδικού λογισμικού βιοανάδρασης)
• Χώρο εκπαίδευσης δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης
• Χώρο εκπαίδευσης παιδιών με ιδιαίτερες μαθησιακές, γνωστικές και κινητικές ανάγκες.

 

Τεχνολογία Αιχμής

  • HAND TUTOR:  Ένα καινοτόμο σύστημα αποκατάστασης κινητικών διαταραχών άνω άκρων. Αποτελείται από ένα εργονομικό γάντι με ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης σε κάθε δάκτυλο και τον καρπό το οποίο συνδέεται σε υπολογιστή με το συνοδευτικό πακέτο λογισμικού MediTutor. Το λογισμικό χρησιμοποιεί οπτικό-ακουστική ανάδραση, ώστε να υποβοηθήσει τον ασθενή να επανεκπαιδεύσει τις λεπτές κινήσεις του χεριού του. 

  • DIGI TRAINER: Συσκευή θεραπείας για κινητική και αισθητηριακή αποκατάσταση των χεριών και των δακτύλων. Κινητοποιεί τα δάχτυλα με περιορισμένους βαθμούς κίνησης και βοηθά στη θεραπεία του υψηλού μυϊκού τόνου.