Φυσικοθεραπεία

 

Η φυσικοθεραπεία, ως θεραπευτική επιστήμη, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αποκατάστασης ασθενών με κινητικά προβλήματα, νευρολογικής, μυοσκελετικής, καρδιακής ή άλλης αιτιολογίας. Σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και κινητικότητας του ασθενή, με απώτερο στόχο την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και δραστηριοποίησή του.

Στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, τα προγράμματα φυσικοθεραπείας ακολουθούν το τρίπτυχο: εξειδίκευση, εξατομίκευση και ολιστική προσέγγιση. Πιο απλά, κάθε πρόγραμμα σχεδιάζεται από τον Ιατρό Αποκατάστασης (Φυσίατρο) εξατομικευμένα για τον εκάστοτε ασθενή, στη λογική της ολιστικής αντιμετώπισης της παθολογίας της νόσου του, και υλοποιείται από εξειδικευμένους Φυσικοθεραπευτές κατά περίπτωση.

 

Οι εξειδικευμένοι Φυσικοθεραπευτές επικεντρώνονται στη:
• Διαχείριση άλγους και σπαστικότητας
• Αύξηση-Βελτίωση εύρους κίνησης, μυϊκή ενδυνάμωση
• Βελτίωση στάσης και ισορροπίας
• Επανεκπαίδευση βάδισης
• Γενική λειτουργική κατάσταση του ασθενή.

 

Εξειδικευμένες Θεραπείες

  • Manual Therapy: ειδικές τεχνικές κινητοποίησης των οστών, του νευρικού και μυϊκού ιστού, οι οποίες γίνονται εξ ολοκλήρου με τα χέρια. Η επιλογή της θεραπείας έχει σαν στόχο την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ασθενή στοχεύοντας στο αίτιο που την προκαλεί, και όχι στην ανακούφιση του συμπτώματος.

 

  • Bobath (Neurodevelopmental Treatment – Νευροεξελικτική Αγωγή): αποτελεί μια ειδική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ατόμων κάθε ηλικίας, με κινητικά και λειτουργικά ελλείμματα ή προβλήματα ορθοστατικού ελέγχου, που προκαλούνται από βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εφαρμόζεται σε ειδικό κρεβάτι και στοχεύει στην ομαλοποίηση του μυϊκού τόνου, την αναχαίτιση των παθολογικών κινητικών προτύπων και τη βελτίωση της στάσης του σώματος, επεμβαίνοντας στις κύριες αρθρώσεις του σώματος του ασθενούς συνδυαστικά με τη δημιουργία οπτικών, απτικών ή λεκτικών ερεθισμάτων.  

 

 

  • P.N.F. (Ιδιοδέκτρια Νευρομυϊκή Διευκόλυνση): χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων και την αύξηση της ελαστικότητας των μυών. Έχει αποδειχθεί ότι επιδρά θετικά στο ενεργητικό και παθητικό εύρος της τροχιάς, ενώ είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική στην αύξηση της μυϊκής μάζας και τη βελτίωση του συντονισμού κινήσεων, ισορροπίας και βάδισης. Η P.N.F. βασίζεται στη διέγερση των ιδιοδεκτικών αισθητικών υποδοχέων που βρίσκονται στους μυς και τους τένοντες των μελών του σώματος, με στόχο τη βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου και συντονισμού.

 

  • Mc Kenzie Μηχανική Διάγνωση και Θεραπεία® (ΜΔΘ): ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και θεραπείας των μυοσκελετικών προβλημάτων της σπονδυλικής στήλης και των περιφερικών αρθρώσεων, που προκαλούν οξύ ή χρόνιο πόνο. Πρόκειται για θεραπεία εξατομικευμένων και συγκεκριμένων ασκήσεων, θέσεων, κινητοποιήσεων και επίσης, μια εκπαιδευτική προσέγγιση με στόχο να παρέχει στον ασθενή τα εργαλεία για να βοηθηθεί, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

 

  • Mulligan Manual Therapy: τεχνική χειροπρακτικής που βασίζεται στην εφαρμογή παθητικής κινητοποίησης μιας άρθρωσης σε συνδυασμό με ενεργητική κίνηση του ασθενή. (Mobilization With Movement-MWMS).