Ιατρικός Τομέας

Ο Ιατρικός Τομέας του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους στην αποκατάσταση Ιατρούς. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τον Ιατρό Αποκατάστασης (Φυσίατρο), ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται σε μόνιμη βάση από Εντατικολόγο, Ειδικό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο.

 

«Η Φυσική Ιατρική Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) είναι μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα που σχετίζεται με την προαγωγή της φυσικής και νοητικής λειτουργικότητας, με τις δραστηριότητες -συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς-, με την συμμετοχή -συμπεριλαμβανομένης της Ποιότητας Ζωής- και την τροποποίηση των ατομικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων.

Ο ρόλος της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι να συμβάλει στην πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπευτική παρέμβαση, στο να βοηθήσει στην επανεκπαίδευση του ασθενή να χρησιμοποιήσει ότι του έχει απομείνει σε λειτουργικότητα, στο να εκπαιδεύσει με την τεχνολογία αντικαθιστώντας τη «φύση», να επανεντάξει το άτομο στην κοινωνία κάνοντας το πιο λειτουργικό ψυχοσωματικά και να του προσφέρει τις συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Ιατρός Αποκατάστασης παρεμβαίνει σε όλες τις φάσεις της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή. Ξεκινά με τη θεραπεία της υποκειμένης ασθένειας, που ακολουθείται από σημαντική προσπάθεια μέσω και άλλων κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων, ώστε προοδευτικά να ανακτήσει ο ασθενής την βέλτιστη λειτουργικότητα. Τελικά, παρέχονται η απαραίτητη εκπαίδευση και οι θεραπευτικές οδηγίες για την πρόληψη υποτροπών. Οι ασθενείς αυτοί αντιπροσωπεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για θεραπεία στην Ιατρική Κοινότητα και οι Ιατροί που παρέχουν ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα συμβάλλουν σημαντικά για την βέλτιστη ανάρρωσή τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την αποκατάσταση ως «η χρήση όλων των μέσων που στοχεύουν στη μείωση των συνεπειών, εξαιτίας καταστάσεων που προκαλούν ανικανότητα και αναπηρία και που καθιστούν ικανά τα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν τη βέλτιστη κοινωνική ένταξη» Ως αποκατάσταση, λοιπόν, θεωρείται μια διαδικασία δραστικής αλλαγής μέσω της οποίας ένα άτομο, που κατέστη μη λειτουργικό, αποθεραπεύεται και κατόπιν αποκτά τη γνώση και τις ικανότητες ώστε να επαναποκτήσει φυσική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα. O στόχος και η φιλοσοφία του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας από εξειδικευμένο επιστημονικό και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια και κατάλληλα μέσα, σε ασθενείς που χρήζουν αποκατάστασης, με προσδόκιμο να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση ή την βέλτιστη επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο, ως χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες».

Βασιλική Μάνη

Επιστημονική Διευθύντρια

Ιατρός Αποκατάστασης

 

Αλέξανδρος Παπαδημητρίου

Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας – Ψυχιατρικής

Συνεργάτης Νευρολόγος

 

 

Κωνσταντίνα Πετροπούλου 

Επιστημονική  Υπεύθυνη Νευροαποκατάστασης 

 

Κωνσταντίνος Κρίτσος

                                                                                 Υπεύθυνος Παθολογικού Τομέα