Ιατρικός Τομέας

 

Ο Ιατρικός Τομέας του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους στην αποκατάσταση Ιατρούς. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τον Ιατρό Αποκατάστασης (Φυσίατρο), ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονται σε μόνιμη βάση από Εντατικολόγο, Ειδικό Παθολόγο, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο και Νευρολόγο.

 

«Η Φυσική Ιατρική Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) είναι μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα που σχετίζεται με την προαγωγή της φυσικής και νοητικής λειτουργικότητας, με τις δραστηριότητες -συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς-, με την συμμετοχή -συμπεριλαμβανομένης της Ποιότητας Ζωής- και την τροποποίηση των ατομικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων.

Ο ρόλος της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι να συμβάλει στην πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπευτική παρέμβαση, στο να βοηθήσει στην επανεκπαίδευση του ασθενή να χρησιμοποιήσει ότι του έχει απομείνει σε λειτουργικότητα, στο να εκπαιδεύσει με την τεχνολογία αντικαθιστώντας τη «φύση», να επανεντάξει το άτομο στην κοινωνία κάνοντας το πιο λειτουργικό ψυχοσωματικά και να του προσφέρει τις συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο Ιατρός Αποκατάστασης παρεμβαίνει σε όλες τις φάσεις της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή. Ξεκινά με τη θεραπεία της υποκειμένης ασθένειας, που ακολουθείται από σημαντική προσπάθεια μέσω και άλλων κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων, ώστε προοδευτικά να ανακτήσει ο ασθενής την βέλτιστη λειτουργικότητα. Τελικά, παρέχονται η απαραίτητη εκπαίδευση και οι θεραπευτικές οδηγίες για την πρόληψη υποτροπών. Οι ασθενείς αυτοί αντιπροσωπεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για θεραπεία στην Ιατρική Κοινότητα και οι Ιατροί που παρέχουν ολοκληρωμένα θεραπευτικά προγράμματα συμβάλλουν σημαντικά για την βέλτιστη ανάρρωσή τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την αποκατάσταση ως «η χρήση όλων των μέσων που στοχεύουν στη μείωση των συνεπειών, εξαιτίας καταστάσεων που προκαλούν ανικανότητα και αναπηρία και που καθιστούν ικανά τα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν τη βέλτιστη κοινωνική ένταξη» Ως αποκατάσταση, λοιπόν, θεωρείται μια διαδικασία δραστικής αλλαγής μέσω της οποίας ένα άτομο, που κατέστη μη λειτουργικό, αποθεραπεύεται και κατόπιν αποκτά τη γνώση και τις ικανότητες ώστε να επαναποκτήσει φυσική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργικότητα. O στόχος και η φιλοσοφία του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης είναι η παροχή άριστων υπηρεσιών υγείας από εξειδικευμένο επιστημονικό και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να προσφέρουμε τα απαραίτητα εφόδια και κατάλληλα μέσα, σε ασθενείς που χρήζουν αποκατάστασης, με προσδόκιμο να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση ή την βέλτιστη επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο, ως χρήσιμοι και ενεργοί πολίτες».

Βασιλική Μάνη

Επιστημονική Διευθύντρια

Ιατρός Αποκατάστασης

 

«Στον Χώρο Αυξημένης Φροντίδας (ΧΑΦ) του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης παρέχονται εξειδικευμένες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, με σκοπό την ταχεία βελτίωση της υγείας των ασθενών. Για την πλειονότητα των ασθενών της ΧΑΦ έχει προηγηθεί μακροχρόνια παραμονή στη ΜΕΘ, όπερ σημαίνει ότι χρήζουν ειδικής φροντίδας για τη βελτίωση των σωματικών και γνωσιακών λειτουργιών τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών πάσχουν από αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια, μυοπάθεια, νευροπάθεια, νευρομυοπάθεια, ενώ εμφανίζουν συχνά έκπτωση επιπέδου συνείδησης. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τα υποκείμενα νοσήματα, που ενδεχομένως υπάρχουν (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, ΧΑΠ, κ.α.), η φροντίδα τους απαιτεί έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Η συνεχής (24ωρη) παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιών, μέσω monitoring, επιτρέπει την άμεση διάγνωση και επίλυση τυχόν διαγνωστικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, πρόγραμμα σταδιακού απογαλακτισμού από τον αναπνευστήρα, καθώς και σύγκλεισης της τραχειοστομίας. Η καθημερινή αναπνευστική φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία οδηγεί σε γρηγορότερη βελτίωση των αναπνευστικών παραμέτρων. Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια υποστηρίζονται με τη χορήγηση φαρμάκων διατήρησης της αρτηριακής πίεσης ενώ ο ωριαίος έλεγχος της διούρησης επιτρέπει τη διατήρηση του ισοζυγίου υγρών.

Σημαντικό ποσοστό των παραπάνω ασθενών εμφανίζουν λοιμώξεις που αντιμετωπίζονται με τη χορήγηση ενδοφλεβίων αντιβιοτικών βάσει των καλλιεργειών που λαμβάνονται (ούρα, αίμα, βρογχικές εκκρίσεις). Οι νευρομυϊκές επιπλοκές από τη χρόνια κατάκλιση και τις επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τη συνεργασία της Διεπιστημονικής Ομάδας του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κατακλίσεις με τη χρήση κατάλληλου στρώματος, ειδικών επιθεμάτων και σε συνεργασία με χειρουργό για επιμελή καθαρισμό αυτών. Διενεργείται δοκιμασία κατάποσης για σίτιση από του στόματος με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής ανάλογα με τις θερμιδικές και μεταβολικές ανάγκες του ασθενούς. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάποσης χορηγούνται εντερικά σκευάσματα από τη γαστροστομία ή τους ρινογαστρικούς σωλήνες, με δυνατότητα χορήγησης και παρεντερικών σκευασμάτων όπου απαιτείται. Η ψυχολογική υποστήριξη με τη βοήθεια των Λογοθεραπευτών και των Ψυχολόγων ξεκινά από τη ΧΑΦ με γνώμονα την ψυχική ευεξία και την ενίσχυση της ανοσοποιητικής ικανότητας του οργανισμού».    

Νικόλαος Λάσχος

Εντατικολόγος-Καρδιολόγος

Υπεύθυνος ΧΑΦ

 

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης πραγματοποιείται καθημερινή επίβλεψη και παρακολούθηση της πορείας της αποθεραπείας και των συνοδών προβλημάτων που προκύπτουν ή προϋπάρχουν από Ειδικό Παθολόγο. Σε ένα σημαντικό ποσοστό των νοσηλευόμενων ασθενών συνυπάρχουν χρόνια νοσήματα, όπως σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, τα οποία θα παρακολουθούνται για τυχόν απορρύθμιση, με ανάλογη τροποποίηση της θεραπείας κατά περίπτωση. Επίσης, με τη συνεργασία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση για τη διάγνωση και αντιμετώπιση επιπλοκών των παραπάνω νοσημάτων ή μη προϋπαρχόντων νόσων που απαιτούν έναρξη λήψης φαρμακευτικής αγωγής και στενή ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, όταν απαιτείται, λαμβάνεται ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος και διενεργούνται, κατ’ επίκληση, απεικονιστικές εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη εκτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που, τυχόν, προκύπτουν, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ταχύτερη και επιτυχημένη αποκατάσταση και αποθεραπεία του ασθενούς. Η Διεπιστημονική Ομάδα των επαγγελματιών υγείας του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης εγγυάται τη βέλτιστη αποκατάσταση της ποιότητας ζωής των ασθενών».

Δημήτριος Αναστασόπουλος

Ειδικός Παθολόγος

 

«Στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης υψηλού επιπέδου, ο ασθενής απολαμβάνει ιατρικών υπηρεσιών από υψηλά καταρτισμένη ιατρική ομάδα πολλαπλών ειδικοτήτων. Η Πνευμονολόγος του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης παρακολουθεί και αντιμετωπίζει καθημερινά θέματα που αφορούν την υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας και πιθανές επιπλοκές εκ του αναπνευστικού, που σχετίζονται τόσο με τα υποκείμενα νοσήματα των ασθενών όσο και με τη νοσηλεία τους.

Οι αναπνευστικοί μύες εργάζονται αδιάκοπα για τη διατήρηση της ζωής. Το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να αποτελεί όργανο «στόχο» παθήσεων που προσβάλουν είτε πρωτοπαθώς την νευρομυϊκή αντλία (π.χ. πλάγια αμυατροφική νόσος, σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.α.), είτε δευτεροπαθώς (π.χ. κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κακώσεις σπονδυλικής στήλης και νωτιαίου μυελού, κ.α.). Με τη συνεργασία όλων των ιατρικών ειδικότητων του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης επιτυγχάνεται πληρέστερη και αποτελεσματικότερη νοσηλεία και αποκατάσταση των ασθενών με τα ανωτέρω νοσήματα. Δεδομένου ότι, κατά τη μετεγχειρητική περίοδο που ακολουθεί χειρουργικές επεμβάσεις και αφορούν τόσο τον υποδιαφραγματικό χώρο, όσο το χώρο άνωθεν του διαφράγματος ή το σκελετικό σύστημα, σημαντικό ποσοστό ασθενών εμφανίζει αναπνευστικές επιπλοκές (π.χ. λοιμώξεις, θρομβοεμβολικά επεισόδια, ατελεκτασίες πνεύμονα, υποξυγοναιμία, κ.α.), το Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης εξασφαλίζει για τους ασθενείς του καθημερινή πνευμονολογική κάλυψη. Ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα (π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχιεκτασίες, κ.α.) απολαμβάνουν καθημερινά προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης ταυτόχρονα με στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση από την Πνευμονολόγο του κέντρου. Η ολιστική αντιμετώπιση των ασθενών και η άψογη συνεργασία πολλαπλών ιατρικών και επιστημονικών ειδικοτήτων είναι αυτή που διακρίνει τις υψηλές παροχές του κέντρου και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και αποθεραπεία των ασθενών που μας εμπιστεύονται καθημερινά».

Αγγελική Παπανικολάου

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος