Ψυχολογική Υποστήριξη

 

Ένας σοβαρός τραυματισμός ή η εμφάνιση κάποιας νευρολογικής ασθένειας αλλάζει τη ζωή του ατόμου, είτε για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε σε μόνιμη βάση. Τα νέα δεδομένα που προκύπτουν δημιουργούν συναισθηματική αστάθεια, η οποία ενδέχεται να επιφέρει σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές. Για το σκοπό αυτό, η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών που χρήζουν αποθεραπείας και αποκατάστασης είναι ιδιαιτέρως σημαίνουσα.

Η ψυχολογική-συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται τόσο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, όσο και με το πέρας αυτής. Βασικός της στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να αποκτήσει επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει, να ανακτήσει τον έλεγχο της ζωής του και, κατ’ επέκταση, να κατανοήσει εκ νέου τον εαυτό του.

 

 

Το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης του Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης απαρτίζεται από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε ατομικό, οικογενειακό ή ομαδικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς ενθαρρύνονται για συμμετοχή σε δραστηριότητες, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους, ενώ ενισχύεται η ικανότητά τους να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει λόγω μη επαρκούς λειτουργικότητας και αυτονομίας.