Θεραπευτική Άσκηση

 

Η βελτίωση ελλειμμάτων και εν γένει της φυσικής κατάστασης του ασθενούς επιτυγχάνεται με τα προγράμματα θεραπευτικών ασκήσεων. Αυτά εφαρμόζονται σε πρώιμο, μέσο και τελικό στάδιο της αποκατάστασης και εξαρτώνται από την παθολογία της νόσου και την κλινική εικόνα του ασθενή, ενώ διαφοροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξή του.

 

Υπεύθυνοι για την υλοποίηση των προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης είναι οι Ιατροί Αποκατάστασης, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με Φυσικοθεραπευτές και εξειδικευμένους Γυμναστές και αξιολογούν την εξέλιξη της αποκατάστασης και αποθεραπείας.

 

Η Θεραπευτική Άσκηση Αφορά Σε:

• Κινητοποίηση των αρθρώσεων
• Φυσιολογικές κινήσεις των αρθρώσεων
• Μέτρηση Κινήσεων – Κινησιοθεραπεία
• Ενίσχυση του μυϊκού συστήματος
• Βελτίωση της ισορροπίας και ευστάθειας του σώματος
• Πρόληψη και διόρθωση μιας παραμόρφωσης ή/και δυσκαμψίας
• Αναπνευστικές ασκήσεις.

 

Μέσα Προγραμμάτων Θεραπευτικής Άσκησης:

• Στρώματα εδάφους
• Θεραπευτικές μπάλες
• Bosu
• Τραμπολίνο
• Λάστιχα
• TRX
• Ενεργητικά και παθητικά ποδήλατα
• Διάδρομος βάδισης.