Διατροφή – Διαιτολογία

 

Η επιτυχής αποθεραπεία και αποκατάσταση ενός ασθενούς σχετίζεται άμεσα και ουσιαστικά με την ορθή και σωστή θρεπτική κατάστασή του. Κατά συνέπεια, ο ρόλος του εξειδικευμένου Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι σημαίνων, καθώς η ισορροπημένη και εξατομικευμένη διατροφή του ασθενή, βασιμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητές του, μπορεί να επιταγχύνει τη διαδικασία ίασής του, ενισχύοντας τον οργανισμό και τις δυνάμεις του.

 

Κατά την εισαγωγή του ασθενή στο Attica Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης, ο εξειδικευμένος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, σε συνεργασία με το Λογοθεραπευτή, πραγματοποιούν εκτίμηση της ικανότητας κατάποσης και καθορίζουν την υφή της δίαιτάς του, δίνοντας σημασία στην ασφαλή διαδικασία σίτισης και πόσης. Η διατροφολογική αξιολόγηση που ακολουθεί, διαμορφώνει την εξατομικευμένη διατροφική οδηγία, η οποία στόχο έχει να καλύψει τις θρεπτικές ανάγκες του ασθενούς σε ενέργεια και συστατικά, ώστε να επιτευχθεί μια ορθή σίτιση βάσει τόσο των συνοδών νοσημάτων –εάν υφίστανται-, όσο και των προτιμήσεων του ασθενή.

 

Βασικοί Στόχοι του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφολογίας Είναι:

  • Η επίτευξη μιας επαρκούς σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά διατροφής
  • Η διαμόρφωση ενός υγιούς βάρους, σε περιπτώσεις ελλιποβαρών υπέρβαρων ή παχύσαρκων ασθενών
  • Η εκπαίδευση στις αρχές μιας ισορροπημένης διατροφής ανάλογα με την πάθηση που αντιμετωπίζει ο ασθενής
  • Ο συνεχής επανέλεγχος και επαναξιολόγηση της κατάστασης θρέψης του ασθενή και της εξέλιξης του βάρους του, ακόμη και μετά το εξιτήριό του.